Polityka prywatności

Wersja z dnia 18.09.2017

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera podstawowe informacje o przetwarzanych danych osobowych oraz sposobie ich wykorzystania przez "LŁ" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k..

Dane osobowe

Za pomocą strony możemy przetwarzać zróżnicowane kategorie danych osobowych w następujących sytuacjach:

Odwiedzenie strony internetowej – Możemy przetwarzać dane obejmujące nazwę usługodawcy użytkownika (adres IP), stronę internetowę, która przekierowała użytkownika na naszą stronę, typ przeglądarki internetowej użytkownika, datę i długość wizyty użytkownika, informacje o sposobie wykorzystania strony. Adres IP zostanie zanonimizowanych i nie będzie wykorzystywany do identyfikacji konkretnej osoby.

Wykorzystanie plików cookies – W celu pozostania informacji o przetwarzaniu danych przez pliki cookies, zapoznanie się z Polityką Cookies dostępną na stronie internetowej. Przetwarzanie danych za pomocą plików cookies odbywa się na podstawie zgody osoby.

Korzystanie z formularzy kontaktowych dostępnych na stronie – Możemy przetwarzać dane obejmujące adres e-mail, datę, godzinę, nazwę lub określenie użytkownika, numery telefonów, numery faxów, rodzaj zapytania i jego treść oraz ewentualne dalsze informacje dotyczące korespondencji. Przetwarzanie to odbywa się na podstawie zgody osoby.

Aktywacje mechanizmów pozwalających na łączenie z kanałami użytkownika na portalach społecznościowych (jak Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, Instagram i WhatsApp) – Po aktywacji tych mechanizmów przez użytkownika, dane osobowe mogą być przesłane do dostawcy portalu. Przetwarzanie to odbywa się na podstawie zgody osoby. Informujemy, że "LŁ" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. nie ma wpływu na procesy przetwarzania danych osobowych, które są realizowane przez tych dostawców, dlatego prosimy o zapoznawanie się z politykami prywatności publikowanym dla tych stron.

Okres przechowywania

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zapewnienia prawidłowego działania strony.

Udostępnienie danych

Dane osobowe mogą zostać udostępnione:

- Innym podmiotom w przypadku, gdy zostanie utworzony nowy podmiot lub organizacja zostanie przejęta przez inny podmiot jeśli administrator jest zaangażowany w fuzję, sprzedaż lub przeniesienie części lub całości swojej działalności.

- Innym podmiotom w przypadku, kiedy podmiot zostanie do tego zobowiązany, na przykład zgodnie z obowiązującym nakazem sądowym lub przepisami prawa.

- Innym podmiotom w przypadku otrzymania zgody osoby.

- Dostawcy usług, którzy przetwarzają dane na wyłączne polecenie administratora danych i są na podstawie umowy zobowiązane do ochrony powierzonych im danych.

- Dane osobowe mogą także zostać udostępnione podmiotom, które są uprawnione do ich posiadania na podstawie przepisów prawa.

Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom w krajach trzecich po zapewnieniu odpowiedniego poziomu ich ochrony oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zapewnieniu odpowiedniego poziomu ochrony odbywać się będzie poprzez zastosowanie środków technicznych oraz podpisanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską lub w oparciu o zobowiązania podjęte w ramach Tarczy Prywatności pomiędzy Unią Europejską a USA.

Prawa osób

Informujemy, że użytkownikowi oraz kontrahentowi przysługuje prawo kontroli treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania i aktualizacji. W tym celu prosimy o kontakt z pracownikami Spółki za pomocą formularza, dostępnego po zalogowaniu się na stronie https://www.langelukaszuk.pl/informacje/kontakty.html


Użytkownikowi oraz kontrahentowi przysługuje także prawo do sprzeciwu, w jeśli gromadzenie i wykorzystywanie danych oparte jest na naszym prawnie uzasadnionym interesie. W przypadku twojego sprzeciwu zaprzestaniemy dalszego przetwarzania danych osobowych, których dotyczył sprzeciw, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do ich dalszego przetwarzania

Użytkownikowi oraz kontrahentowi przysługuje prawo ograniczenia przetwarzania lub żądania usunięcia danych w przypadku, gdy są przetwarzane do innych celów lub gdy dane były przetwarzane niezgodnie z prawem,

Informujemy, że Użytkownikowi oraz kontrahentowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych.

Pliki Cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies.

W celu pozyskania informacji o przetwarzaniu danych za pomocą plików cookies, prosimy o zapoznanie się z Polityką Cookies dostępną na stronie internetowej.

Google Analytics

Administrator wykorzystuje narzędzie Google Analytics, w których przetwarzane są jedynie statystyczne dane prezentujące zachowanie użytkowników. Informacje te stanowią pomoc w administrowaniu i rozwijaniu strony oraz w dostosowywaniu jej do użytkownika.

Narzędzia te nie są wykorzystywane do identyfikacji osób odwiedzających stronę ani do pozyskiwania jakichkolwiek spersonalizowanych informacji o użytkownikach serwisu.


Wyłączenia

Informujemy także, że strona internetowa może zawierać odnośniki do innych stron www, co do których Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności. Dlatego zaleca się zapoznanie z polityką prywatności ustaloną dla tych stron.


Zmiany w Polityce Prywatności

W przypadku zmiany w obowiązującej Polityce Prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje w jej treści.


Kontakt

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt za pomocą formularza kontaktowego, dostępnego na stronie https://www.langelukaszuk.pl/informacje/kontakty.html

Zawsze można uzyskać informacje poprzez wysłanie korespondencji na adres pocztowy:

LŁ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

ul. Wrocławska 43

Byków, 55-095 Mirków

e-mail: handlowy@langelukaszuk.pl

Można także kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres: rodo@langelukaszuk.pl

 

Polityka cookies

Wersja z dnia 11.06.2018.


Niniejsza Polityka Prywatności zawiera podstawowe informacje o przetwarzanych danych osobowych oraz sposobie ich wykorzystania przez pliki cookies zastosowanych przez "LŁ" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

Administrator Danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych za pomocą strony internetowej jest "LŁ" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., z siedzibą przy ulicy Wrocławskiej 43, Byków, 55-095 Mirków k. Wrocławia NIP: 8990202361, REGON: 005923985 (dalej Spółka).

Pliki Cookies
Strona wykorzystuje pliki cookies.

Informacje zbierane przez pliki cookies są dostępne jedynie osobom upoważnionym do administrowania serwisem i służą do generowania statystyki stanowiących pomoc w administrowaniu stroną oraz do personalizacji poszczególnych elementów serwisu li strony
Pliki cookies mogą zapisywać daty, godziny działania użytkownika, rodzaj i czas działania użytkownika oraz zachowanie użytkownika na stronie internetowej oraz adres IP, który podlega anonimizacji.
Administrator nie wykorzystuje mechanizmów cookies do identyfikacji osób odwiedzających stronę. Informacje te nie są wykorzystywane do pozyskiwania spersonalizowanych informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji.
Stosowane przez Państwa przeglądarki internetowe mogą domyślenie zezwalać na obsługę plików cookies na urządzeniu użytkownika. Prosimy jednak pamiętać, że użytkownicy mogą zaprogramować swój komputer tak, by każdorazowo ostrzegał o wysłaniu cookies, blokował cookies osób trzecich lub blokował wszystkie cookies.
Informujemy jednak, że po zablokowaniu plików cookies część funkcjonalności dostępnych na stronach internetowych może być niedostępna dla użytkownika. 

Blokowanie plików cookies
Informujemy, że w celu blokowania lub zarządzania plikami cookies Użytkownik może skorzystać z narzędzi dedykowanych dla określonej przeglądarki internetowej:
- Internet Explorer:
http://windows.microsoft.com/en-GB/windows-vista/Block-or-allow-cookies
- Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
- Firefox:
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
- Safari:
http://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471

Google Analytics
Administrator wykorzystuje narzędzie Google Analytics, w których przetwarzane są jedynie statystyczne dane prezentujące zachowanie użytkowników. Informacje te stanowią pomoc w administrowaniu i rozwijaniu serwisu oraz w dostosowywaniu strony lub oferty dostępnej dla użytkowników.
Narzędzia te nie są wykorzystywane do identyfikacji osób odwiedzających stronę ani do pozyskiwania jakichkolwiek spersonalizowanych informacji o użytkownikach serwisu.

Wyłączenia
Informujemy także, że strona internetowa może zawierać odnośniki do innych stron www, co do których Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności oraz zasady wykorzystania plików cookies. Dlatego zaleca się zapoznanie z politykami cookies oraz politykami prywatności ustalonymi dla tych stron.

Kontakt
W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt za pomocą formularza kontaktowego, dostępnego na stronie https://www.langelukaszuk.pl/informacje/kontakty.html
Zawsze można uzyskać informacje poprzez wysłanie korespondencji na adres pocztowy:
LŁ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
ul. Wrocławska 43
Byków, 55-095 Mirków
e-mail: handlowy@langelukaszuk.pl
Można także kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres: rodo@langelukaszuk.pl

Newsletter

Wersja z dnia 7.06.2018.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych

Ostatnia aktualizacja dnia 7 czerwca 2018 r.

Wstęp
Dbając o poufność i przejrzystość przetwarzania danych osobowych oraz zgodnie z uczciwymi praktykami informacyjnymi i obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, informujemy, że administratorem danych osobowych użytkowników jest "LŁ" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., z siedzibą przy ulicy Wrocławskiej 43, Byków, 55-095 Mirków k. Wrocławia NIP: 8990202361, REGON: 005923985 (dalej Spółka).

Jak gromadzimy dane
Dane są gromadzone od osoby, która wprowadza dane do systemu lub formularza na stronie internetowej.

Dlaczego gromadzimy dane
Wykorzystujemy twoje dane do przesyłania Newslettera na podany przez Ciebie adres e-mail zawierający informacje handlowe dotyczące produktów i towarów oferowanych przez Spółkę.

Jakie dane gromadzimy
Dla każdego procesu i celu gromadzimy twój adres e-mail, imię oraz informacje o przesłanych materiałach.
Podstawa prawna przetwarzania
Możemy także przetwarzać twoje dane osobowe, ponieważ udzieliłeś nam zgody (zgodnie z Art. 6 (1) a) RODO).
Informujemy, że w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, zgoda ta może zostać wycofana w każdym czasie i jej wycofanie może obejmować całość przetwarzania, na które wyraziłeś zgodę, lub na poszczególne cele. Wycofanie zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania w oparciu o zgodę, która została udzielona przed jej wycofaniem.

Potencjalni odbiorcy i transfery międzynarodowe
Dane osobowe mogą zostać przekazane innym podmiotom takim jak dostawcy usług IT, którzy zajmują się hostingiem danych lub świadczą usługi związane z utrzymaniem systemów informatycznych oraz inne podmioty przetwarzające dane, które przetwarzają dane na wyłączne polecenie administratora danych i są na podstawie umowy zobowiązane do ich ochrony.
W przypadku międzynarodowych transferów danych do państw trzecich, dla których Komisja Europejska nie ustaliła, że istnieje odpowiedni stopień ochrony danych, w celu ochrony twoich danych osobowych zostaną podpisane Standardowe Klauzule Umowne wydane przez Komisję Europejską lub dane te będą przekazane w oparciu o zobowiązania podjęte w ramach Tarczy Prywatności pomiędzy Unią Europejską a USA.

Okres przechowywania
Dane są przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych.

Obowiązek przekazania danych osobowych
Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich przetwarzania nie możemy przesyłać Ci zamówionego Newslettera i informacji marketingowych na Twój adres e-mail.

Przysługujące prawa
Masz prawo żądać dostępu do twoich danych osobowych. W wielu przypadkach masz także prawo żądać poprawienia twoich danych osobowych, usunięcia twoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania twoich danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych.
Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu, jeśli gromadzenie i wykorzystywanie danych oparte jest na naszym prawnie uzasadnionym interesie. Po otrzymaniu takiego żądania, zaprzestaniemy dalszego przetwarzania twoich danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do ich dalszego przetwarzania.
Masz także prawo złożyć skargę do organu nadzorczego.

Kontakt
W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt za pomocą formularza kontaktowego, dostępnego na stronie https://www.langelukaszuk.pl/informacje/kontakty.html
Zawsze można uzyskać informacje poprzez wysłanie korespondencji na adres pocztowy:
LŁ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
ul. Wrocławska 43
Byków, 55-095 Mirków
e-mail: handlowy@langelukaszuk.pl
W przypadku żądań i pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych, możesz skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres:rodo@langelukaszuk.pl

Newsletter


Ogrodowe porady i aktualne promocje – już teraz zapisz się do newslettera Greenworks

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez LŁ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. w celach marketingowych zgodnie z podanymi warunkami w klauzuli informacyjnej oraz przesyłanie ich na podany przeze mnie adres e-mail.

Masz sklep lub hurtownię?

Zostań partnerem Greenworks.